Oferta ważna od: 2014-12-01
Pracodawca: EURO-GRAIN

24.11.2014r.

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy organizują: IV Powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 03.12.2014 od godziny 11.00, w Krapkowickim Domu Kultury ul. Prudnicka 7. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.00, Mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego...
Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości
Zapraszamy do uczestnictwa w postępo waniach przetargowych prowadzonych przez PUP Krapkowice. Postępowa nia będą wyświetlane w dziale Urząd.
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy.
Znajdź w tym dziale nowe oferty pracy w Krapkowicach, w regionie oraz niezbędne informacje dotyczące zasiłków, szkoleń i programów pomocowych.
Pracodawcy prywatni oraz wszelkie instytucje.
Znajdź w tym dziale potrzebne wnioski, formularze oraz informacje dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych, zgłaszania miejsc pracy i środków pomocowych.
Informacje dla osób niepełnosprawnych.
Dział zawiera akty prawne oraz informacje o programach realizowanych przez PUP, które pomagają integrować społecznie osoby niepełnosprawne.
Dla Bezrobotnych | Dla Pracodawców | Dla niepełnosprawnych | Urząd | Oferty Pracy | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne