Oferta ważna od: 2015-08-28
Pracodawca: Zarząd Powiat Krapkowickiego

25.08.2015r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu 1 września 2015 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 (sala nr 1,...
Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości
Zapraszamy do uczestnictwa w postępo waniach przetargowych prowadzonych przez PUP Krapkowice. Postępowa nia będą wyświetlane w dziale Urząd.
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy.
Znajdź w tym dziale nowe oferty pracy w Krapkowicach, w regionie oraz niezbędne informacje dotyczące zasiłków, szkoleń i programów pomocowych.
Pracodawcy prywatni oraz wszelkie instytucje.
Znajdź w tym dziale potrzebne wnioski, formularze oraz informacje dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych, zgłaszania miejsc pracy i środków pomocowych.
Informacje dla osób niepełnosprawnych.
Dział zawiera akty prawne oraz informacje o programach realizowanych przez PUP, które pomagają integrować społecznie osoby niepełnosprawne.
Dla Bezrobotnych | Dla Pracodawców | Dla niepełnosprawnych | Urząd | Oferty Pracy | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne