Oferta ważna od: 2016-10-12
Pracodawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Systemów Regałowo - Meblowych sp. z

26.10.2016r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zaprasza osoby bezrobotne, zarejestrowane w tutejszym urzędzie, zainteresowane dofinansowaniem na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na warsztaty, które odbędą się: 03 listopada 2016 r.,  o godz. 10:00 w Urzędzie Pracy (parter, sala nr 1). Podczas...
Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości
Zapraszamy do uczestnictwa w postępo waniach przetargowych prowadzonych przez PUP Krapkowice. Postępowa nia będą wyświetlane w dziale Urząd.
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy.
Znajdź w tym dziale nowe oferty pracy w Krapkowicach, w regionie oraz niezbędne informacje dotyczące zasiłków, szkoleń i programów pomocowych.
Pracodawcy prywatni oraz wszelkie instytucje.
Znajdź w tym dziale potrzebne wnioski, formularze oraz informacje dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych, zgłaszania miejsc pracy i środków pomocowych.
Informacje dla osób niepełnosprawnych.
Dział zawiera akty prawne oraz informacje o programach realizowanych przez PUP, które pomagają integrować społecznie osoby niepełnosprawne.
Dla Bezrobotnych | Dla Pracodawców | Dla niepełnosprawnych | Urząd | Oferty Pracy | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne