Oferta ważna od: 2017-02-27
Pracodawca: MM Systemy Sp. z o. o. 46-050 Kąty Opolskie, ul. Kościelna 34

27.02.2017r.

Europejskie Centrum Edukacyjne zaprasza do udziału w projekcie niepracujące osoby z terenu województwa opolskiego, które nie ukończyły 30 roku życia. W ramach projektu zaplanowano: 1) szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, 2) staże, 3) poradnictwo zawodowe, 4) pośrednictwo pracy, 5)...
Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i
Zapraszamy do uczestnictwa w postępo waniach przetargowych prowadzonych przez PUP Krapkowice. Postępowa nia będą wyświetlane w dziale Urząd.
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy.
Znajdź w tym dziale nowe oferty pracy w Krapkowicach, w regionie oraz niezbędne informacje dotyczące zasiłków, szkoleń i programów pomocowych.
Pracodawcy prywatni oraz wszelkie instytucje.
Znajdź w tym dziale potrzebne wnioski, formularze oraz informacje dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych, zgłaszania miejsc pracy i środków pomocowych.
Informacje dla osób niepełnosprawnych.
Dział zawiera akty prawne oraz informacje o programach realizowanych przez PUP, które pomagają integrować społecznie osoby niepełnosprawne.
Dla Bezrobotnych | Dla Pracodawców | Dla niepełnosprawnych | Urząd | Oferty Pracy | Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne